Gróf Széchényi Ferenc jellemzők

Fraknói Vilmos, a 19-20. század fordulójának széles érdeklődési körű és termékeny katolikus történetírója gazdag forrásanyagra támaszkodva ismerteti a Széchényi család felemelkedésének történetét, majd választott hőse magán- és közéleti pályáját, mecénási és könyvtár-, illetve múzeumalapító tevékenységét. Műve, amely eredetileg 1902-ben jelent meg, száz év elteltével is a gróf standard, a későbbi szakirodalom által megkerülhetetlen és nélkülözhetetlen biográfiája maradt.