GRÓF SZÉCHÉNYI FERENC TÉRKÉPEINEK ÉS ATLASZAINAK KAT. I. jellemzők

2002. november 25-én lesz 200 éve annak, hogy gróf Széchényi Ferenc féltve őrzött kincseit a magyar nemzetnek ajándékozta, hogy megvesse az azóta a nevét viselő Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum alapját. Széchényi életében nagy gonddal és odaadó figyelemmel gyarapította térképeinek, atlaszainak számát, de e gyűjteményének katalógusát kiadni már nem tudta. E kötet közreadásával mint kései utódok Széchényi végrendeletében megfogalmazott kívánságát teljesítjük.