GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN GONDOLATAINAK GYŰJTEMÉNYE jellemzők

Napjainkban ismét egyre többen hivatkoznak Széchenyire. Munkáit azonban jóval kevesebben olvassák, ismerik. Ebben persze része van annak is, hogy e nagy irodalmi életmű különböző részei leginkább olyan speciális, szakmai köröknek szánt kiadványokban láttak napvilágot, amelyek szélesebb közönségnek nem igen jutnak kezébe. Nem csoda, hogy amikor pár évvel ezelőtti naplói egy része végre magyar fordításban megjelent, e szép kötet szinte revelációként hatott a nagy érdeklődést mutató olvasókra. Ilyen körülmények között ma is üdvözölnünk kell minden olyan kísérletet, amely Széchenyi gondolatait, szövegeit viszi közelebb közönségünkhöz. Ilyesmire vállalkozott a jelen gyűjtemény összeállítója.