Gyakorlati olasz nyelvtan jellemzők

Gyakorlati olasz nyelvtan magyarázatokkal, példamondatokkal és gyakorlatokkal középiskolásoknak, felnőtteknek alap-, közép- és felsőfokon. A szerzők a kötet gyakorlati megírásában kettős célt követtek, az olasz nyelvi mondatok szerkezetének sokoldalú bemutatását, különösen ügyelve nyelvünk és az olasz közötti szerkezeti eltérésekre, ezenkívül az olasz alapszókincs következetes beépítését a példamondatokba.