Gyakorlófüzet az R, L hangok tanításához jellemzők

A logopédiai terápia azon szakaszában ajánljuk, amikor a logopédus a hangot már kialakította, differenciálta, s magánhangzó kapcsolatokban már rögzítette a beszédhibás gyermekkel, tehát a szavakban, mondatokban történő alkalmazás következik. A gyakorlófüzet összeállításánál figyelembe vették a gyermekek életkori sajátosságait, a logopédiai módszertan alapelveit, s a rajzolhatóságot. A rajzok alkalmasak arra, hogy a gyermekek a már helyesen ejtett szavak képeit kiszínezhessék: ezzel az otthoni gyakorlás változatosabbá tehető.