GYAKORLÓKÖNYV A NÉMET IRÁSBELI NYELVVIZSGÁKHOZ jellemzők

Raktári szám: 56446Ez a gyakorlókönyv a Nemzeti Tankönyvkiadó több kiadást megért, sikeres `Sprachkürze gibt Denkweite` című tesztkönyvének a megújított változata.Az átdolgozott kiadás- a nyelvtani, nyelvhelyességi ismeretek gyakoroltatását tűzi ki célul,- az egyes tematikus egységeken belül különválasztva nyújtja a közép- illetve felsőfokú feladatokat,- a tesztfeladatokon kívül egyéb nyelvtani, nyelvhelyességi feladatokat is tartalmaz,- az állami nyelvvizsgán kívül egyéb német nyelvvizsgákra, felvételi és érettségi vizsgára készít fel,- tartalmazza a helyes megoldásokat.