Gyakorlókönyv a német írásbeli nyelvvizsgákhoz jellemzők

Ez a gyakorlókönyv a Nemzeti Tankönyvkiadó több kiadást megért, sikeres "Sprachkürze gibt Denkweite" című tesztkönyvének a megújított változata. A könyv továbbra is nyelvtani-nyelvhelyességi ismeretek gyakoroltatását tűzi ki célul. Az egyes tematikus egységeken belül különválasztva nyújtja a közép- illetve felsőfokú feladatokat. A tesztfeladatokon kívül egyéb nyelvtani, nyelvhelyességi feladatokat is tartalmaz. Az állami nyelvvizsgán kívül egyéb német nyelvvizsgákra, felvételi és érettségi vizsgára készít fel. Tartalmazza a helyes megoldásokat.