GYAKOROLJUK A HELYESIRÁST! 2. jellemzők

Raktári szám: 80278A gyakorlófüzet célja a jó helyesírási készséghez szükséges képességek fejlesztése. Egy alapszókészlet mélyebb elsajáttítatására törekszik a szavak rendszeres szerepeltetésével.A füzet lehetőséget kínál a másodikos gyerekeknek, hogy gyakorolják a helyesejtést, helyesírást, fejlődjön megfigyelőképességük, emlékezetük, gondolkodásuk, gazdagodjon szókincsük, nyelvi leleményességük, kialakuljon önellenőrzési képességük. A feladatok megfelelnek a hét-nyolc évesek életkori igényeinek. Rajzolás, színezés,ötletes nyelvi játékok teszik érdekessé, változatossá a munkafüzetet.