Gyertek, gyertek játszani I. jellemzők

A népi gyermekjátékok újraélesztése, illetve a gyermekközösségek tartalmas időtöltésének gazdagítása a célja a kiadónak ezzel a több kötetesre tervezett kiadványsorral. A történelmi Magyarország tájegységei szerinti tagolásban közreadott népi gyermekjátékok első kötete - oktatási segédletről lévén szó - az oktatáshoz szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek részletes leírásával kezdődik, ezt követően pedig erdélyi és moldvai magyar népi játékokból ad bő válogatást a szerző. Minden játékleírásnál megjelöli a gyűjtés helyét, grafikusan ábrázolja a játék menetét, ahol dallam kapcsolódik a játékhoz, ott kottával is kiegészíti a leírást. Irodalomjegyzék, helységnévmutatók és a játékok betűrendes mutatója egészíti ki.