Gyirmót története jellemzők

Bedy Vince (1866-1938) a győri és a győregyházmegyei történetírás egyik legnagyobb alakja. A Győri Szemlében - melynek maga is alapítója volt - megjelent cikkei és a Győregyházmegye múltjából című sorozatban napvilágot látott kötetei mai napig hiánypótlónak számítanak: eredményei a szerző által feltárt jelentős forrásanyagnak köszönhetően napjainkban is helytállóak. Szülőfalujáról, Gyirmótról írott munkája azonban eddig kéziratban volt, melynek jelen kiadásával a győri helytörténetírás jelentősen gazdagodhat. Bedy Vince kiváló munkája gondozott szöveggel, javított, a jelenlegi levéltári rendszernek megfelelő hivatkozásokkal ellátott jegyzetekkel áll a község története iránt érdeklődő olvasó rendelkezésére. A kötetet a témához illeszkedő képanyag illusztrálja, a végén pedig a szerző válogatott bibliográfiája található.