Gyógyítás és hit jellemzők

A könyvben részleteiben látjuk kifejtve a profán és a vallásos hit leglényegesebb meghatározóit, valamint a hit és intellektus, hit és műveltség, illetőleg személyiség közötti összefüggéseket.