Gyógyszerészi mikrobiológia jellemzők

Tankönyvünk speciálisan gyógyszerészhallgatók számára készült, és azt a hiányt kívánja pótolni, ami ezen a területen évek óta nehézséget jelent a gyógyszerészhallgatók képzésében résztvevők és természetesen a hallgatók számára, nevezetesen azt, hogy csak olyan tankönyv állt rendelkezésre, ami az orvostanhallgatók képzését szolgálja, és ami ennek következtében nem tartalmazza azokat a fontos ismereteket, amelyek elsőrendű fontosságúak a gyógyszerészhallgatók, gyógyszerészek számára.