GYÓNÁS - MI A MŰVÉSZET? jellemzők

Lev Tolsztoj halálának századik évfordulója alkalmából jelentetjük meg a nagy orosz író két olyan művét, amely ma már nehezen beszerezhető (utoljára egy 1967-es életműsorozatban szerepeltek).A „Gyónás” Tolsztoj vallási önéletrajza: elmeséli benne hitének történetét: gyerekkori pravoszláv neveltetését, rengeteg olvasmányélményét, aminek hatására kacérkodni kezdett az ateizmussal s hinni a haladás „babonájában”, egzisztenciális válságát, a „minden értelmetlen” érzését, az öngyilkosság gondolatát – s ahogy aztán a filozófiában és a természettudományokban keresett válaszokat, s végül az egyszerű nép életében, gondolataiban, hitében találta meg ösztönös vallásosságának szilárd gyökereit. A „Gyónás” Tolsztoj nagy művei közé tartozik – a világirodalom egyik legszebb, legszenvedélyesebb írása a hit nagy kérdéseivel kapcsolatos vívódásokról. A „Mi a művészet?”-ben Tolsztoj élvezetesen összefoglalja esztétikai nézeteit. Az ekkor már mélyen a maga sajátos, a pravoszláviával és minden más, szerint