Gyönyörök könyve jellemzők

" 'Gyönyörök könyve' - ezt a címet adtuk kötetünknek, hiszen a világköltészet erotikus remekeiből nyújt át 85 szebbnél szebb verset az olvasónak. Majd' háromezer esztendő üzenetét hordozzák ezek a költemények, nevezetesen, hogy a szerelem, az erotika mindig is meghatározó szerepet játszott az emberiség - és minden egyes ember - történetében, életében, s hogy fontos és sokszínű témája volt lírikusok hosszú sorának az ókortól napjainkig.
Munkánk során mindenekelőtt Babits Mihály 'Erotika' című kötetéből merítettünk, amely Bécsben látott napvilágot először, mégpedig 1921-ben, a Hellas Verlag gondozásában, s amelyet annak idején a budapesti királyi táblabíróság erkölcstelenség címen elkoboztatott.
Másik kiváló forrásként szolgált 'A világirodalom legszebb versei' című remek gyűjtemény, amely az Európa Könyvkiadónál jelent meg Lator László válogatásában." (Részlet a szerkesztő előszavából) A kötetet Zichy Mihály csodálatos rajzai díszítik.