Gyűjtőszenvedély jellemzők

"Szép könyvet tart a kezében, kedves Olvasó. Nemcsak a tárgyakról készült fényképek miatt. Hanem azért is, mert az Istenadta, természet alkotta kincsek mellett olyan emberi alkotásokról szól, amelyeket a szépre, különlegességre fogékony embertársaink szeretete, oltalma őriz. Valamennyien kortársaink. Vallomásszerűen tárják elénk történeteiket, féltve őrzött tárgyaikkal együtt. Szeretik őket, mert életek meséjét rejtik magukban, ügyes kezű mesterekről és egykori gazdáikról.
A szép, régi tárgyaknak lelke van, ami örök. Különös, ahogy tárgy és ember megtalálja egymást, és kölcsönösen hatnak egymásra. Az ember így alakítja környezetét, és környezete az embert. A tárgyaknak is lehet mágikus, teremtő ereje. Energiát, és ugyanakkor nyugalmat, biztonságot sugároznak annak, aki érzékeny üzenetükre.
Ez a könyv több mint aminek elsőre gondolnánk. Több mint lakberendezőknek szánt csemege, több mint néprajzi, művelődés-, és művészettörténeti értékeket bemutató album, több mint emberi szenvedélyről szóló vallomások gyűjteménye. Ez a könyv, mindezeken túl, a tárgyaknak egyetemes antropológiai jelentőségét, s a gyűjtés személyiséget gazdagító, örömteli élményét felvillantó alkotás." (Lovász Irén)