Habsburg-uralom, állandó hadsereg és magyarság 1683-1792 jellemzők

A kötet az 1683-1792 közti történelmi időszakra vonatkozóan átfogó képet ad a magyarországi hadügy törvényes kereteiről, a birodalmi méretű hadszervezésről, a magyar területekre eső anyagi tehertételről, a magyarságnak a birodalmi haderőben, és azon belül a császári, majd császári-királyi állandó hadseregben betöltött helyéről, szerepéről, és az ebből fakadó történelmi teljesítményéről.