Hadifogolynapló jellemzők

Nádasi 1944. február 11-től teljesített tábori lelkészi szolgálatáról készített naplószerű feljegyzéseket, majd fogságba esésétől (1945. február 12-től) 1947 júliusáig a különböző szovjet hadifogolytáborokban igyekezett megörökíteni az eseményeket.
Ennek az időnek az emlékét őrzi a jelen kötet.