Hadikfalvi Székely népdalok - Hetven Bukovinai Székely népdal Hadikfalváról jellemzők

A hetven hadikfalvi székely népdalt tartalmazó gyűjtemény 1983-ban került első kiadásra Pécsett. A benne lévő népdalok a 18. század végétől 1941-ig, a Románia északi részén elterülő Bukovina, a hajdani Hadikfalva /ma Dornesti/ nevű település székely-magyar lakosainak értékes dalaiból valók. A hadikfalviakat – beleegyezésükkel – a vidék valahány népével együtt, rövid időre Bácskába, majd 1945-ben Magyarország dél-dunántúli községeibe és városaiba telepítették le. Az 1970-es években dr. Várnai Ferenc pécsi népzenekutató a hadikfalviakat kereste fel otthonaikban, hogy felgyűjtse és lejegyezze az emlékezetükben még élő dalaikat és korábbi életük néhány eseményét. Az általa felgyűjtött és a mások gyűjtéséből kiegészített népdalok és az énekesek vallomásainak közreadásával az a cél vezette, és az a szándéka most is, hogy lehetőséget biztosítson az érdeklődőknek: az erdélyi gyökerű, a több nemzedéken át Hadikfalván élt székely-magyarok érzelemvilágának és gondolkodásának megismerésére. CD-melléklettel!