Hadrovics László jellemzők

Hatalmas példányszámban közkézen forgó orosz és szerbhorvát szótárai révén Hadrovics László nyelvész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja nevét a széles körű nyilvánosság elsősorban e szótárakkal asszociálta. A nyelv- és irodalomtudomány művelői azonban mindig is tudták róla, hogy ő a leginvenciózusabb és legeredményesebb magyar szlavisták egyike, aki a délszláv filológia mestereként kimutatta az elveszett ómagyar Trója-regény és Nagy Sándor-regény nyomait a délszláv irodalmakban, és szerteágazó etimológiai vizsgálatai során sokoldalúan tárta fel a szerbhorvát nyelvre a történelem folyamán gyakorolt magyar hatást. Maradandót alkotott a délszláv művelődéstörténetben is. A magyar szlavisták hagyományait folytatva ugyancsak értékes művekkel gazdagította a magyar nyelvtudományt. Új utakat nyitott a magyar mondattan, jelentéstan és frazeológia terén. Jelentősen gazdagította ismereteinket a magyar Huszita Biblia előzményeiről.