Hagyatéki eljárás jellemzők

A kiadvány a Magyar Közlöny felhasználásával készült. A jogszabály a 2002. április 1-i hatályos szöveget tartalmazza. A tartalomból: I. Leltározás: A haláleset bejelentése, A hagyaték leltározása, Biztosítási intézkedések; II. Eljárás a közjegyző előtt: Illetékesség, A hagyatéki eljárás megindítása, A hagyatéki tárgyalás előkészítése, Idézés a hagyatéki tárgyalásra, A hagyaték tárgyalása, A hagyaték átadása, A hagyaték átadása tárgyalás nélkül, A hagyaték átadása az állam részére, Eljárás a túlélő házastárs haszonélvezeti jogának megváltása iránti kérelem esetén, Jogorvoslatok, A hagyatéki eljárás megismétlése, A végrendeleti végrehajtó jogállása; III. Vegyes rendelkezések