HAGYOMÁNY ÉS ÚJITÁS A FILOZÓFIÁBAN jellemzők

Ez új kötet megjelenése alkalmat ad arra, hogy magyarázatokat fűzzek egyes írásokhoz. Azért fontos, mert megértésüket segíti, ha megtudjuk, mikor és milyen körülmények között születtek. A legkorábbi írás a hatvanas évek végén keletkezett, a legkésőbbi pedig a legutóbbi idők terméke. Részint szakfolyóiratokban publikált tanulmányokról van szó, részint előadásokról, egy esetben pedig olyan írásról, amelynek alapja előadássorozat volt.