Hajszálcsövek és nyomáscsoportok jellemzők

A modern oktatástörténet folyamatait valószínűleg lehetetlen egyetlen paradigmát követve leírni. A kötetben használt megközelítésmódok mégis leginkább két részre oszthatók. A szociológiaira, mely a rendszerben zajló determinált, a résztvevők szándékaitól szinte független változásokra kérdez rá. (...) Másfelől viszont a rendszerszintű változások mögött mindig konkrét nyomást kifejtő csoportok állnak, pressure group-ok, ahogyan az angolszász politikatudományi paradigmát követve mondhatnánk. A könyv nem elméleti jellegű: a történelem, az oktatásszociológia vagy a neveléstörténet tanulmányozója először is bevezetést kap a modern magyar oktatásügy alakulásáról, hosszú trendjéről és mozzanatairól.