Halálesztétika jellemzők

1907-ben jelent meg utoljára önálló kötetként a szerző alapvető esztétikai műve. Tanulmánya szerint az élet az emlékek sokasodó változó képsora, míg a művészet képe az idő dimenziójában mozdulatlan, mintegy kiemeli a létet az idők sodrából. Balázs szerint a művészetben élünk és az életben csak emlékezünk rá. Az igazi művészet nem kevesebbet céloz meg szerinte, minthogy megelevenítse azt a gondolatot, hogy születésünktől fogva halunk és halálunkig születünk. A halál nem túlnan van, hanem körülöttünk, s ennek tudata adja a hangoltságot, a mű sugárzását. A Halálesztétika szépségét is.