HALLGATOM, OLVASOM, ...ÉRTEM?! jellemzők

Szakember által összeállított munkafüzet, mely segíti az gyermek önálló tanulását és a szövegértés képességének fejlesztését.