Hálózatok világuralma jellemzők

A magyar társadalom mind mélyebbre süllyed a "verbális polgárháború" végzetes örvényeibe - írja könyvében Bogár László, és arra vállalkozik, hogy megkíséreljen magyarázattal szolgálni e megrendítő erejű folyamat eredetét illetően. A mű a szerző eddig többnyire nem publikált írásait igyekszik egységes keretbe foglalni. Kiderül belőlük, hogy a "rendszerváltásként" ismert történés-sor, elitjeinek állításával szemben, nemcsak hogy demokráciát és szuverenitást nem hozott az ország számára, hanem minden eddiginél brutálisabb és gátlástalanabb birodalmi kifosztás színterévé tette azt. A "rendszerváltás rendszere" tehát nem más, mint a globális- hatalom gazdasági struktúráinak kíméletlen diktatúrája, amelyet a cinikus-gátlástalan kollaboráns helyi oligarchiák "üzemeltetnek". Ennek eredményeként a magyar társadalom komplex újratermelési folyamatai egyre gyorsuló ütemben csúsznak a reprodukciós katasztrófa felé. A lejtőről való visszafordulás csak a rendszer egészének átfogó változásával látszik lehetségesnek. És bár a szerző elismeri, hogy ez ma merő utópiának tűnik, úgy véli, ennél már csak az a veszélyesebb illúzió, ha azt gondoljuk, hogy e radikális változtatás nélkül is maradhat esély a túlélésre. Megrendítő, felkavaró és vitára ingerlő Bogár László új műve, amelynek alapgondolatai minden bizonnyal a közbeszéd fontos elemeivé válnak majd.