Hamarosan eljön az a nap jellemzők

Szívünkkel olvassuk ezt a könyvet, amelyben a szerző a Jézussal való viharos találkozásának történetét mondja el. Zsidó értelmezési alapról indulva szemléli Isten szeretetének titkát, Istent, aki értünk emberré - s mindenben hozzánk hasonló lett, kivéve a bűnt. A názáreti Jézus történetében az isteni szeretet erejét és az abból fakadó drámát fedezi fel: az ember visszautasítja ezt a szeretetet.
Shlomo Kalo műve költői szabadságában és a belső indulat hatása alatt átsiklik a szigorú, klasszikus bibliamagyarázatokon. Megtörténik, hogy helyenként eltér a hagyományos keresztény értelmezéstől. Olyan vallásos találkozás magával ragadó tanúbizonysága ez a könyv, amely zsidókat és keresztényeket egyformán megérint és megdöbbent: Istent úgy mutatja meg, mint tiszta szeretet. Ezt adja tudtul a "názáreti" és ezért adja oda életét. Isten szeretetének szava azonban nem némult el örökre közöttünk, emberek között.