HANGADÓ - FOGLALKOZTATÓ FÜZET AZ S,ZS,CS, HANGOK GYAKORLÁSÁHOZ jellemzők

A Hangadó foglalkoztató színes és ötletes gyűjtemény, amely a szép, tiszta beszéd gyakorlásában kíván segítséget nyújtani. A feladatok összeállításánál fontos szempont volt a játékos tanulás, mely során a gyerekek úgy sajátíthatják el a hangok (s, zs, cs) helyes ejtését, bővíthetik szókincsüket, gyakorolhatják a mondatalkotást, fejleszthetik beszédészlelésüket, beszédmegértésüket, hogy mindezeket a színezés, vágás, ragasztás, párosítás, rajzolás mellett szinte észre sem veszik. A feladatok sokszínűsége miatt nemcsak beszédhibás gyerekeknek ajánljuk ezt a kiadványt, hanem minden óvodásnak, kisiskolásnak, továbbá szülőknek, óvónőknek, tanítóknak és logopédusoknak, hogy újabb ötleteket meríthessenek az együtt töltött percekhez.”