HAR avagy Európa 45.000 éves szellemi és nyelvi öröksége I. jellemzők

A messzi kőkorban kitaláltak egy nyelvet, amely még ma is él: sok nyelv belőle vált kultúrnyelvvé. Alapja 20-nál is kevesebb olyan szó, amelynek mindegyike képet jelöl. Önmagában már az is izgalmas, hogy ezt a nyelvet tudományos célokra alkották meg akkoron.
Varga Csabának, a kőkori műveltség kutatójának, többek között a "JEL JEL JEL" című, nagy sikerű könyv alkotójának ez a legújabb műve az ősnyelv kitalálásáig vezet vissza bennünket. A szerző bemutatja azt is, hogy Európa mai nyelvei milyen sokat őriznek meg ebből a legalább 45.000 évvel ezelőtt megalkotott nyelvből. Bizonyára megdobogtatja a magyar olvasó szívét, hogy belőle a magyar nyelv őrzött meg legtöbbet. Olyannyira, hogy a magyar nyelvet lényegében azonosnak kell tekintenünk Európa kőkori nyelvével. Európa nyelvének összehasonlítása pedig megerősíti azt az egyre többször hallott felismerést, hogy Európa minden titka és varázsa csakis a kőkorból érthető meg.
Tulajdonképpen ekkor alkották meg mindazt, ami mai szellemi és anyagi világunk alapja - nem csak azt a rendkívül sikeressé vált nyelvet, amelynek eredetéről ez a könyv szól, hanem haszonnövényeinket, háziállatainkat és az írásbeliségünket is. E nagy idők világformáló gondolkodásmódjába segít bepillantani ez a könyv.