HARC A LAKÁSHIVATALBAN - POLITIKAI ÁTALAKULÁS ÉS MINDENNAPI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A jellemzők

A II. világháborút követően a hatósági lakáskiutalás és annak részekénta tömeges társbérletesítés számos budapesti lakos sorsában döntő változásthozott. A „lakásügyek” mélyen átpolitizáltak voltak, és meghatározószerepet játszottak a társadalom szövetének alakításában. A rendszerműködésmódja ugyanis a lakosok egymás feletti ellenőrzésére, azigényelhető lakások és lakrészek egyéni felkutatására, valamint azokegymástól való elvitatására épült.Nagy Ágnes könyve a főváros levéltárában mindeddig felfedezetlenül őrzöttkorabeli lakásügyek iratai alapján eleveníti meg a hétköznapi embereklakásszerzési stratégiáit és politikai rendszerről alkotott elképzeléseit.A vizsgálat által ugyanakkor láthatóvá válik a lakáshivatali tisztviselők ésa kommunista káderek gondolkodásmódja is. A háború végével kibontakozópolitikai átalakulás bemutatásakor jelen kötetben nem a politikaipártok kapnak szót, hanem a „névtelen” budapestiek lépnek színre, ésválnak a társadalmi folyamatok alakító résztvevőivé.A lakásü