HARCKOCSI-HADVISELÉS - 20. SZÁZADI HADTÖRTÉNET - jellemzők

A kötet - elénk tárja a 20.század egészét érintő harckocsiharcászat és a páncélosstratégiák számvetéseit és elemzését. - Speciálisan készített illusztrációs anyag és a harctevékenységet drámaian megörökítő fekete-fehér fényképek. - Részletes áttekintést nyújt az utolsó száz év néhány jelentős harckocsitípusáról.