Hard-Kier jellemzők

Csajka Gábor Cyprian költő, grafikus 2005-ben hunyt el.
Tervezett utolsó kötete címéül egy tolnai falu, Németkér régi nevét választotta.
A hátrahagyott verseket tartalmazó kötet számozott darabokból áll, 19, a hagyatékból elkallódott vers híján 156 szöveg követi egymást. Jellemzőjük a mindent beborító szorongás, a "friss, tavaszi undor, életrémület". Világuk vigasztalan az árnyékszerűen feltűnő halál mellett. Ebben a költői térben minden vágy semmissé lesz, nem hagy fogódzót. A versek adottságként kezelve elválaszthatatlanként játszatják egybe az életet és a halált.