HÁTRÁNYOS HELYZETŰ MEZŐGAZDASÁGI KÖRZETEK ÉS A PIACGAZDASÁG jellemzők

A halmozottan hátrányos helyzetű mezőgazdasági területek olyan problémákkal küzdenek, melyek megoldása életbevágó. Az ország egyharmadát teszik ki az elmaradott agrárterületek, ami több mint 1,3 millió lakost jelent.Az elmaradottság, az alulfizetettség, az egyenlőtlenség elvándorláshoz, falvak, országrészek elnéptelenedéséhez vezethet.A könyv az ehhez hasonló problémákat tárja fel, és próbál megoldást találni.