Hazatért irodalom jellemzők

"A múló évek és a megváltozott történelmi-politikai körülmények egyik nagy eredménye (természetesen az emigráns irodalom tekintetében) az, hogy a mögöttünk lévő közel két évtizedben teljesen szabadon jelenhettek meg Magyarországon az emigráns magyar irodalom régebbi és újabb művei. Márai Sándor munkáit több könyvsorozat is eljuttatta az olvasóhoz, Faludy György összegyűjtött művei ugyancsak a közönség kezébe kerültek, Cs. Szabó László és Szabó Zoltán munkáinak kiadása folyamatban van, Wass Albert írásai Magyarországon és Erdélyben is egy-egy könyvsorozatban jelennek meg, és 1989 (sőt már a nyolcvanas évek második fele óta) magyarországi kiadók jóvoltából egész könyvtárra való nyugati magyar verseskötet, regény, esszégyűjtemény vagy tudományos munka reprezentálja a "hazatért irodalmat". Más kérdés, hogy azóta az olvasóközönség kultúrája és ízlése nem mindig kedvező átalakulásokon ment keresztül, és a jelesebb nyugati magyar írók olvasottsága (talán Márai kivételével), hasonlóan a hazai "magas" irodalom olvasottságához, szomorú módon visszaszorult. (Talán ezért sem lehet haszontalan a "hazatért irodalomra" újra meg újra felhívni az olvasóközönség figyelmét!)" (A szerző)