Háztetey Károly még egyszer jellemzők

Egy napon Kisöcsi rémes címet pillant meg az újságban: Repülő hordó, avagy...? Nagyon megijed, mert az újságban az áll, hogy tízezer koronás jutalom illeti azt, aki kézre keríti a titokzatos valamit. És ez a titokzatos valami persze nem más, mint maga Háztetey Károly. Károlyt felbőszíti, hogy a cikk repülő hordónak nevezi, ám annál büszkébbé teszi az, hogy tízezer koronára értékelik. Ám Kisöcsi, aki vállalja, hogy vigyáz barátjára, most bizony nehéz idők elé néz, és éppenséggel nem könnyíti meg a dolgát, hogy Sárkány kisasszony és Jeromos bácsi is belesodródik a kavargó eseményekbe. Végül minden jóra fordul, és Kisöcsi jólesően állapítja meg, hogy ez volt élete legvidámabb vakációja.