Heidegger filozófiája és az ókori metafizika jellemzők

"Heidegger filozófiája az Abszolútum fennállását nem ismeri el. Nem arról van itt szó, hogy az Abszolútum létezik-e vagy sem, hanem arról, hogy az Abszolútum 'ex definitione' ilyen, és hogy mindazt Abszolútumnak minősítjük, aminek azt a létstruktúrát tulajdonítjuk. Heidegger tehát a véges lét struktúrájából törli azokat a vonásokat, melyek egyik részről a véges létet az Abszolútum-tól megkülönböztetik - a másrautaltságot, a függést, mindazokat a vonásokat, melyek végességének egyik aspektusát teszik ki - ugyanakkor, amikor a végességének másik oldalát - az időhöz való kötöttségét, a mulandóságot - helyesen felismeri, sőt ezeket a vonásokat a létezés általános mozzanataivá teszi..."