Helping Verbs of the Heart jellemzők

Az újabb bevezetés a szépirodalomba, címének sugallatát beteljesítve, érzelmeket, érzéseket, hangulatokat tár fel. A személyes indíttatású, saját közvetlen élményeiből kiinduló próza magva az író viszonya anyja betegségéhez és halálához. A kényes, a túlságosan szemérmetlen önfeltárás veszélyét hordozó témát részben a szerkesztésmód, részben a most sem hiányzó jellegzetes irónia segít megfelelő távolságban tartani a túlzott szubjektivizmustól, az esetleges magamutogatástól. (cgi.axelero.hu/ilegeza nyomán)