HELYESÍRÁSI ÖNKÉPZŐ jellemzők

A helyesírás közérdekű szolgáltatás: joggal várjuk el másoktól,joggal várják el tőlünk mások. A jogos társadalmi igényt az képeskielégíteni, aki megismeri nyelvünk írásszabályait, és kellőképpenbegyakorolja alkalmazásukat.Éppen ezekben a tevékenységekben segít hathatósankiadványunk, hiszen nemcsak szabálygyűjtemény, hanemgyakorlókönyv is egyben. Az írásszabályokat beszédes példasorokfedeztetik föl, alkalmazásukat készségfejlesztő feladatokgyakoroltatják be. Az önellenőrzést – a téves feladatmegoldásokkiszűrését – Kulcs teszi lehetővé minden fejezetben.Nem hiányoznak kötetünkből az összefoglaló áttekintések sem.A Helyesírási önképző nívódíjas munkája a szerzőnek.