Helyesírást, olvasást fejlesztő segédkönyv jellemzők

A diszlexia, diszgráfia reedukáció egyik legnehezebb feladata - tapasztalataim szerint - a pontos helyesírás megtanítása, gyakorlása. Azoknak a gyerekeknek, akiknek nehézségeik vannak a beszéddel, olvasással és írással, különösen nehéz a szavak pontos leírása. Ahhoz, hogy sikeresek legyenek, szükségük van - a helyesírási szabályok tudatosítása mellett - egy-egy szó többszöri leírására. Az írott szövegben is kell a szóképes tapasztalat ahhoz, hogy az íráskép pontosan rögzüljön. Ebben az aprólékos munkában segíthet ez a könyv, mely elsősorban felső tagozatos gyermekeknek készült. A helyesírás fejlesztése mellett a diszlexia és diszgráfia terápiában is hasznos segítség lehet a betű, szótag, és mondatszíntézisek használata.