HELYÜNK ÉS SORSUNK EURÓPÁBAN jellemzők

A szerzo e muve legutóbb 1941-ben került kiadásra, demondandója azóta sem változott: amp;amp;amp;#8222;Azt akarom itt éreztetni és megértetni mindenekfölött,hogy a magyar célokon egyszeruen nem lehet változtatni.Ezért minden magyar korszak és nemzedék annyit ér,amennyire hu marad az árpádi és szentistvániörökséghez. amp;amp;amp;#8221;. A mu végso soron három történetpolitikaitanulmány: Az eltévedt lovas maga a magyar nemzet,amely letévedt az osi útról; az Európa ellenünk ésönmaga ellen címu rész Trianon szörnyuigazságtalanságát jelöli meg az új világomlás közeledookaként; míg a harmadik, a Dunai kibontakozás elé azésszeru, tartós, eszmei, elvi alapokat vázolja föl amagyar jövo számára. Az új kiadást Czettler Antaltörténész utószava zárja.