Szüntelenül imádkozzatok! jellemzők

A szerző egy egész könyvet szentelt Szent Pál felhívásának, hogy szüntelenül kell imádkozni. A felhívás nem parancsot jelent, amit ha tetszik, ha nem, be kell tartani. A szerző lelki életének saját tapasztalatai alapján, közvetlen stílusban tárja fel, hogy Istennel való kapcsolatunk mélysége azon múlik, hogy fontosnak tartjuk-e, szánunk-e rá elég időt az imára, mert ez a keresztény ember életének forrása, ebből meríthet erőt a mindennapi küzdelmekhez, és ezáltal kerülhet egyre közelebb Istenhez. Tartalomjegyzék: Jézus azért jött, hogy imádkozókat keressen Isten az élet közepe, ő mindennek a központja: ő a kincs! Ne engedd, hogy az életed sivataggá váljék! Jöjjetek az élet forrásához! Fedezzétek föl Isten szeretetét! Ha valaki szeret engem Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk Ha imádkozni akartok, bocsássatok meg! Köszönd meg Istennek a kis dolgokat! Az imádság elrablói Két imádkozási idő naponta Naponta újítsd meg önátadásodat Istennek! Sok szorongatás közepette kell bejutnunk Isten országába A Megfeszített lábánál A Megfeszített prédikációja Kincseskamrád a Biblia Elmélkedj Isten szaváról! Az elmélkedéstől az Istenben való megnyugvásig Élő istenismeret Én vagyok az élet kenyere A mennyország bennünk van Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok? Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők Már nem én élek, hanem Krisztus él énbennem Az imádság leegyszerűsítése A röpima értelme A Jézus-imádság Kitartóan imádkozzatok! Nyugalom Isten jelenlétében Mi a mennyország? Hol van a mennyország? A mennyország az élet vizének folyója Akkor majd örökké az Úrral leszünk A mennyország a Bárány menyegzői lakomája, és te vagy a menyasszony!