Védjük az állatokat jellemzők

Védjük az állatokat! : egy állatvédő egyesület létesítése czéljából Budapest fővárosa tanácstermében 1882. márczius hó 19-én egybegyűlt nyílvános értekezletéből kifolyólag ... szerk. Herman Ottó. – Budapest : Budapesti Állatvédő Egyesület, 1882.