Héthatáron jellemzők

E kötet közreadásával hármas célunk van: egyrészt hozzá kívánunk járulni a társadalomföldrajzi diszciplina bővítéséhez, másrészt a szerzők, kutatók már megjelent vagy konferenciákon bemutatott publikációit új szempontú rendszerezésben kívánjuk közre adni. Harmadszor az EU-hoz való kapcsolódás lehetőségeit elemezzük az egyes régiók határmenti "mozgó területeinek" fejlesztése vagy visszafejlesztése során. A szerkesztő arra törekedett, hogy a 'határmentiség"-gel foglalkozó kutatók tanulmányai kerüljenek a kiadványba. Azon írásokat válogattuk kötetbe, amelyek a Kárpát-medence társadalmi-gazdaságföldrajzi elemzésével és a jövőt érintő elméleti-gyakorlati kutatásokkal foglalkoznak.