Hidrogeológia jellemzők

A hidrogeológia a felszín alatti vizek elhelyezkedésével, mozgásával, a természetes és az ember által módosított víz körforgalmával foglalkozik. Hazánk földtani felépítése a felszín alatti vizek ismeretét, a bányászat, a mélyvízépítés, magasépítés, a vízbeszerzés, a vízvédelem, a vízkárelhárítás szempontjából egyaránt fontossá teszi. A mű célja a hidrogeológia tudományterületének egységes rendszerben való tárgyalása az alapoktól a felszín alatti vízkészletekkel való gazdálkodáson át a vízkészletvédelemig, az elmélettől a gyakorlati megoldásig. A kötet új kiadása a tudományág fejlődését figyelembe véve, a szakemberek és a felsőfokú oktatás igényeihez még jobban igazodva kerül az olvasó elé.