Hiedelemszövegek jellemzők

"E kötettel indul új szöveggyűjtemény-sorozatunk, amely elsősorban a néphit, népi vallás, vallásos folklór szöveganyagát hivatott közreadni, részint a folklorisztika hagyományos kategóriarendszerében, műfaji beosztásában, részint az aktuális kutatások új kategóriáinak megfelelően. Párhuzamosan készült a még sajtó alá rendezés alatt álló magyar néphit enciklopédiaszerű összefoglalásával, amelynek mintegy példatárául, illusztrációjául kíván szolgálni. A közölt hiedelemelbeszélések a folklór, illetve hiedelmek gyűjtésének intenzív megindulásától napjainkig tartó mintegy száznegyven éves időszak szövegeit képviselik az ország és a határainkon kívüli magyarság minden térségéből.
A kötet a hatalmas gyűjtött anyagból nem a teljes magyar néphitet, hanem annak egy kiválasztott szeletét reprezentálja: a hiedelemlények vagy "mitikus lények" gazdag és színes világát kívánja minél teljesebben, minél több színárnyalatában bemutatni. Könyvünket a folklorisztika, antropológia, művelődéstörténet, és más rokon tudományágak művelőin kívül szívesen ajánljuk a magyar kultúra múltja iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönségnek is." (a Kiadó)