Hiram könyve jellemzők

E könyv arra a megdöbbentő végkövetkeztetésre jut: a távoli múltban már megváltoztatta a világot egy azóta elfeledett tudomány - és megváltoztathatja ismét. Amikor C. Knight és R. Lomas (szabadkőművesek) rendjük ősi rítusainak eredete után kezdtek kutatni, nem is hitték volna, hogy foglalkozniuk kell majd az őskori csillagászattal vagy a kereszténység kialakulásával. Tizennégy évvel később a Hiram könyvében foglalták össze megállapításaikat. A mű a legújabb régészeti felfedezéseken, a Biblián és a szabadkőműves rítusok korai változatain alapuló új, drámai bizonyítékokat tár elénk. A szerzők újjáépítették a szabadkőművesség rítusaiban megőrződött, ám rég szétszóródott és elfeledett történetet. A rekonstruált legendának a "Szabadkőműves szövetség" címet adták, mivel a Bibliáéval párhuzamos történetet beszél el, s olyan eseményeket ír le, amikről a Biblia nem beszél.