Híres hölgyek az itáliai reneszánsz és barokk korban jellemzők

Szépek, okosak, tehetségesek, regényes életűek, múzsák vagy családanyák - női sorsok a XV-XVI. századi Itáliából.
A könyv a reneszánsz és a barokk kor híres nőalakjainak életével, tevékenységével, a történelemben, az irodalmi és művészeti körökben játszott szerepével ismerteti meg az olvasót. Ez volt az a korszak, amikor a felsőbb társadalmi körök, a városi és az udvari műveltség igényei már a nőknek is kellő szellemi neveltetést biztosítottak, amellyel a legkiválóbbak élni is tudtak. Az itáliai történelemnek a könyvben szereplő közismert nőalakjai közül még azok is hordoznak a kultúrtörténet számára -létük, életvitelük, személyiségük, történelmi szerepük révén- maradandó emlékeket, akik önálló írói-művészi alkotásokkal nem dicsekedhetnek. Az idesorolható híres hölgyek valamennyien az európai művelődéstörténet legragyogóbb korszakának, a klasszicitást felélesztő reneszánsz és a klasszicitást sajátosan a maga arcára cizelláló barokk kornak a szülöttei. Mindannyian a maguk idejében, módján és eszközeivel járultak hozzá az itáliai klasszicizmus összetett, sokszor ellentmondásos, mégis ragyogó és megismételhetetlen időszakához. A kötetet a híres hölgyekről készült korabeli ábrázolások és ajánlott irodalom teszi teljessé.