HIRES NAGY CSATÁK - SULIBÚVÁR jellemzők

Ez a könyv az általános iskola felső tagozatosdiákjainak ad segítséget, de természetesen aközépiskolások számára is hasznos lehet; az egyetemestörténelem jelentős csatáiból válogat a kezdetektőlnapjainkig: az ókori Egyiptomtól a XXI. századiterrortámadásokig. Olyan témaköröket választottunk ki,amelyekkel olvasóink tanórán valamint olvasmányaikbantalálkozhatnak. Több mint negyven ütközet vagy hadjáratleírása szerepel a könyvben. Nemcsak az ezekre vonatkozó ismeretanyagot tartalmazzaa könyv, de számos érdekességet is. Külön kiemeljük ésnéhány sorban részletezzük azokat az érdekességeket,melyek a témához kapcsolódnak: katonák harciképzettsége, a hadvezérek rátermettsége, a hadsereglétszáma, a fegyverek mennyisége és minősége, acsatamező területi adottságai, sőt, olykor az időjárásis. Egyes ütközetek leírását egykorú idézetek teszikszínesebbé, a képek által pedig még szemléletesebbéválnak a történések. Reméljük legújabb kiadványunkkalis hozzájárulunk az eredményesebb felkészüléshez és asik