Hírközlési jog az Európai Közösségben és Magyarországon jellemzők

A kötet egy olyan terület jogi szabályozását mutatja be magyarul eliször, átfogó jelleggel, amely az utóbbi években az egyik legfontosabb ágazattá vált. A témát a könyv összehasonlító jogi módszerrel, nemzeközi jogi, Európa-jogi és nemzeti jogi megközelítésben egyszerre vizsgálja, messzemenien figyelembe véve az egyes szintek egymásra hatását. A hírközlési szabályozást összefüggésében mutatja be, az alapoktól indulva, pontról pontra haladva, didaktikusan, ennélfogva sok olyan összefüggést is látni enged, amit jogszabály vizsgálata alapján nem vagy csak részlegesen tudnánk felismerni.