Historia et Scola jellemzők

A kötet Závodszky Géza elmúlt harminc évben megjelent publikációiból ad válogatást. Részesei lehetünk értékes tudományos felfedezéseknek, ízelítőt kaphatunk a közelmúlt iskolával, tankönyvekkel kapcsolatos vitáiból. Az írások történelemtanítás és történészi kutatómunka harmonikus egységéről tanúskodnak - követendő példát adva a jövő történész kutatóinak és történelemtanárainak.