Hit és élet a felnőttkor küszöbén jellemzők

A kötet a Katolikus Pszichológusok Baráti Köre és a Faludi Ferenc Akadémia által rendezett tizedik őszi konferencia anyagát gyűjti össze.
Az alapvető célkitűzésnek megfelelően az évenkénti konferenciák előadói a teológusok és pszichológusok közötti párbeszéd, hídverési szándék szellemében zömmel e két nagy hivatáskörhöz tartozó, adott témában járatos személyek közül kerülnek ki. Egyik szerző sem kínál gyors és biztos recepteket a az ifjúsággal kapcsolatban feltárt problémákra, ugyanakkor mindegyikük felvillantja a hit és a szaktudás szintézisének fényében a lehetséges legjobb megoldási lehetőségeket , keresztény ember számára járható utakat.